Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1970, Cilt: 17 Sayı: 01, 18 - 34, 01.01.1970
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001764

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

İNEK RASYONLARINDAKİ ÜRENİN RUMEN UÇUCU YAĞ ASİTLERİNE ETKİSİ VE BUNUN SÜT VE SÜT YAĞI İLE İLİŞKİSİ

Yıl 1970, Cilt: 17 Sayı: 01, 18 - 34, 01.01.1970
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001764

Öz

Bu araştırmada İsviçre Esmer x Boz Irk Gı melez generasyonundan 4 baş inek 4 x 4 Latin-kare tertibinde kullanılarak konsantre yeme deği~ik oranlarda katılan yemlik ürenin hayvan sağlığına, yem
tüketimine, besin maddelerinin sindirilme derecelerine, süt verimine
ve sütün kompozisyonuna, rumen sıvısı pH na ve uçucu yağ asitleri
konsantrasyonuna etkisi incelenmi~tir.
Ara~tırmada kaba yem olarak arpa samanı ve konsantre yem
olarak mısır glüteni, ni~asta ve kepek ile mineral ve vitamin karı~ımından te~kil edilen pelet yem kullanılmı~tır. Üreli rasyonlar pelet
yeme % 2, % 4 ve % 6 yemlik üre ilavesi ve buna kar~ılık ilave edilen
üre azotu kadar azot kapsayan mısır glüteninin çıkarılması ile tertiplcnmi~tir.
Kuru madde tüketimi bütün rasyonlar için günde i2 kg. civarında olduğundan rasyona ilave edilen ürenin yem tüketimine bir
etkisi olmadığı belirtilmiştir. Rasyona % 4 ve 6 oranında üre ilavesiyle kuru maddenin sindirilme derecesi % 6 ve 9; sellülozun % 4, ve
10,4; ve % 6 ilavesiyle proteinin sindirilme derecesi yükselmi~se de
bu artı~lar istatistik bakımdan önemli bulunmamı~tır. Kontrol, % 2,
% 4 ve % 6 üreli rasyonlar için süt verimi ve % 4 yağa göre düzeltilmiş süt verimi sırası ile 6,85; 6,14; 7,06; 6,36; 6,12; 5,69 ve 6,32; 5,77
kg /gün olup aralarındaki farklar ve üre ilavesiyle sütün yağsız kuru
maddesi ve proteinindeki artı~l:ır önemli bulunmamı~tır. % 4 ve % 6
üre kapsayan rasyonlara ait süt yağı % 3 oranında artmıştır. Rumen
sıvısı pH nu yemden önce ve yemi takibeden 2. saatte bir deği~iklik
göstermemi~ ve ancak 4. saatte % 4 üreli rasyonda önemli bir artı~
kaydetmi~tir. Rumen sıvısı tüm uçucu yağ asitleriyle asetik, propiyonik, bütirik ve valerik asitlerin konsantrasyonlarında yeme üre
ilavesinin önemli bir etkisi olmamı~tır.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Sabri Dilmen

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1970
Yayımlandığı Sayı Yıl 1970Cilt: 17 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Dilmen, S. (1970). İNEK RASYONLARINDAKİ ÜRENİN RUMEN UÇUCU YAĞ ASİTLERİNE ETKİSİ VE BUNUN SÜT VE SÜT YAĞI İLE İLİŞKİSİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 17(01), 18-34. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001764
AMA Dilmen S. İNEK RASYONLARINDAKİ ÜRENİN RUMEN UÇUCU YAĞ ASİTLERİNE ETKİSİ VE BUNUN SÜT VE SÜT YAĞI İLE İLİŞKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1970;17(01):18-34. doi:10.1501/Vetfak_0000001764
Chicago Dilmen, Sabri. “İNEK RASYONLARINDAKİ ÜRENİN RUMEN UÇUCU YAĞ ASİTLERİNE ETKİSİ VE BUNUN SÜT VE SÜT YAĞI İLE İLİŞKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 17, sy. 01 (Ocak 1970): 18-34. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001764.
EndNote Dilmen S (01 Ocak 1970) İNEK RASYONLARINDAKİ ÜRENİN RUMEN UÇUCU YAĞ ASİTLERİNE ETKİSİ VE BUNUN SÜT VE SÜT YAĞI İLE İLİŞKİSİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 17 01 18–34.
IEEE S. Dilmen, “İNEK RASYONLARINDAKİ ÜRENİN RUMEN UÇUCU YAĞ ASİTLERİNE ETKİSİ VE BUNUN SÜT VE SÜT YAĞI İLE İLİŞKİSİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 17, sy. 01, ss. 18–34, 1970, doi: 10.1501/Vetfak_0000001764.
ISNAD Dilmen, Sabri. “İNEK RASYONLARINDAKİ ÜRENİN RUMEN UÇUCU YAĞ ASİTLERİNE ETKİSİ VE BUNUN SÜT VE SÜT YAĞI İLE İLİŞKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 17/01 (Ocak 1970), 18-34. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001764.
JAMA Dilmen S. İNEK RASYONLARINDAKİ ÜRENİN RUMEN UÇUCU YAĞ ASİTLERİNE ETKİSİ VE BUNUN SÜT VE SÜT YAĞI İLE İLİŞKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1970;17:18–34.
MLA Dilmen, Sabri. “İNEK RASYONLARINDAKİ ÜRENİN RUMEN UÇUCU YAĞ ASİTLERİNE ETKİSİ VE BUNUN SÜT VE SÜT YAĞI İLE İLİŞKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 17, sy. 01, 1970, ss. 18-34, doi:10.1501/Vetfak_0000001764.
Vancouver Dilmen S. İNEK RASYONLARINDAKİ ÜRENİN RUMEN UÇUCU YAĞ ASİTLERİNE ETKİSİ VE BUNUN SÜT VE SÜT YAĞI İLE İLİŞKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1970;17(01):18-34.