Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1971, Cilt: 18 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1971
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000431

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

FASETOLA GİGANTİCA İLE ENFEKTE EDİLMİŞ KOYUNLARIN SERUMUNDA SPESİFİK KARACİGER ENZİMLERİNİN DİAGNOZ YÖNÜNDEN ÖNEMİ VE BU ENFEKSİYON DOLAYISI İLE KAN TABLOSUNDA MEYDANA GELEN DEGİŞİKLİKLER

Yıl 1971, Cilt: 18 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1971
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000431

Öz

DemeIerimizde 30 adet erkek bir yaşında akkaraman koyun kuııanılmıştır.30
hayvanın 12 tanesine 100 F. gigantiea metaserkeri (6 tanesine 50 + 50 = 100, 6 tanesine
ise 25 + 25 + 25 + 25 = 100), 12 tanesine ise 50 metaserker (6 tanesine 50 metaserkcl'
bir defada, 6 sına ise 25 + 25 = 50 şeklinde) verilerek enfekte edilmiş, 6 koyun kontrol olarak tutulmuştur. Bütün hayvanlardan hcl' hafta aynı saatte vena jugularisten heparinli tüp
içine kan alınmıştır. Her guruptan birer hayvan enfeksiyondan 37, 75 ve kaİanlar ise 115
gün sonra otopsi yapılmış, bulunan F. gigantiea'lar toplanmıştır. Enfekte hayvanlarda prepatent periyod 101-1 lO gün olarak tesbit edilmiştir.
Kan tablosunda en önemli değişiklik eosinophil'Icrde tesbit edilmiştir. Bütün enfekte
hayvanlarda enfeksiyondan sonraki üçüncü haftada başlamak ve deney süresince devam
etmek üzere eosinophil sayısında artma tesbit edilmiştir. Kontrol gurubunda ise bir değişiklik olmamıştır.
Hematokrit yüzdeleri, enfekte hayvanlarda enfeksiyondan Lo hafta sonra belirli derecede düşmüş, bu durum deneme süresince devam etmiştir. Kontrol hayvanlarında bir değişiklik olmamıştır. Hemoglobin değerleri enfekte guruplarda X-Xııı' haftalardan itibaren
düşmeye başlamış, deney sonuna kadar devam etmiştir. Kontrollarda ise başlangıca göce
çok hafif bir yükselme tesbit edilmiştir.
Total 1cueoeyte, basophil, monoeyte, neutrophil sayımlarında kontroııara kıyasla enfekte hayvanlarda önemli bir değişiklik tesbit edilememiştir.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yılmaz Tiğin

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1971
Yayımlandığı Sayı Yıl 1971Cilt: 18 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Tiğin, Y. (1971). FASETOLA GİGANTİCA İLE ENFEKTE EDİLMİŞ KOYUNLARIN SERUMUNDA SPESİFİK KARACİGER ENZİMLERİNİN DİAGNOZ YÖNÜNDEN ÖNEMİ VE BU ENFEKSİYON DOLAYISI İLE KAN TABLOSUNDA MEYDANA GELEN DEGİŞİKLİKLER. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 18(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000431
AMA Tiğin Y. FASETOLA GİGANTİCA İLE ENFEKTE EDİLMİŞ KOYUNLARIN SERUMUNDA SPESİFİK KARACİGER ENZİMLERİNİN DİAGNOZ YÖNÜNDEN ÖNEMİ VE BU ENFEKSİYON DOLAYISI İLE KAN TABLOSUNDA MEYDANA GELEN DEGİŞİKLİKLER. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1971;18(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000431
Chicago Tiğin, Yılmaz. “FASETOLA GİGANTİCA İLE ENFEKTE EDİLMİŞ KOYUNLARIN SERUMUNDA SPESİFİK KARACİGER ENZİMLERİNİN DİAGNOZ YÖNÜNDEN ÖNEMİ VE BU ENFEKSİYON DOLAYISI İLE KAN TABLOSUNDA MEYDANA GELEN DEGİŞİKLİKLER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 18, sy. 01 (Ocak 1971). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000431.
EndNote Tiğin Y (01 Ocak 1971) FASETOLA GİGANTİCA İLE ENFEKTE EDİLMİŞ KOYUNLARIN SERUMUNDA SPESİFİK KARACİGER ENZİMLERİNİN DİAGNOZ YÖNÜNDEN ÖNEMİ VE BU ENFEKSİYON DOLAYISI İLE KAN TABLOSUNDA MEYDANA GELEN DEGİŞİKLİKLER. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 18 01
IEEE Y. Tiğin, “FASETOLA GİGANTİCA İLE ENFEKTE EDİLMİŞ KOYUNLARIN SERUMUNDA SPESİFİK KARACİGER ENZİMLERİNİN DİAGNOZ YÖNÜNDEN ÖNEMİ VE BU ENFEKSİYON DOLAYISI İLE KAN TABLOSUNDA MEYDANA GELEN DEGİŞİKLİKLER”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 18, sy. 01, 1971, doi: 10.1501/Vetfak_0000000431.
ISNAD Tiğin, Yılmaz. “FASETOLA GİGANTİCA İLE ENFEKTE EDİLMİŞ KOYUNLARIN SERUMUNDA SPESİFİK KARACİGER ENZİMLERİNİN DİAGNOZ YÖNÜNDEN ÖNEMİ VE BU ENFEKSİYON DOLAYISI İLE KAN TABLOSUNDA MEYDANA GELEN DEGİŞİKLİKLER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 18/01 (Ocak 1971). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000431.
JAMA Tiğin Y. FASETOLA GİGANTİCA İLE ENFEKTE EDİLMİŞ KOYUNLARIN SERUMUNDA SPESİFİK KARACİGER ENZİMLERİNİN DİAGNOZ YÖNÜNDEN ÖNEMİ VE BU ENFEKSİYON DOLAYISI İLE KAN TABLOSUNDA MEYDANA GELEN DEGİŞİKLİKLER. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1971;18. doi:10.1501/Vetfak_0000000431.
MLA Tiğin, Yılmaz. “FASETOLA GİGANTİCA İLE ENFEKTE EDİLMİŞ KOYUNLARIN SERUMUNDA SPESİFİK KARACİGER ENZİMLERİNİN DİAGNOZ YÖNÜNDEN ÖNEMİ VE BU ENFEKSİYON DOLAYISI İLE KAN TABLOSUNDA MEYDANA GELEN DEGİŞİKLİKLER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 18, sy. 01, 1971, doi:10.1501/Vetfak_0000000431.
Vancouver Tiğin Y. FASETOLA GİGANTİCA İLE ENFEKTE EDİLMİŞ KOYUNLARIN SERUMUNDA SPESİFİK KARACİGER ENZİMLERİNİN DİAGNOZ YÖNÜNDEN ÖNEMİ VE BU ENFEKSİYON DOLAYISI İLE KAN TABLOSUNDA MEYDANA GELEN DEGİŞİKLİKLER. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1971;18(01).