Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1982, Cilt: 29 Sayı: 01.02, 92 - 110, 01.01.1982
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000115

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

YıLAN BALIGl (ANGUILLA Ai\'GUILLA LlNNAEUS, 1758) BESLENMESİNDE UYGULANAN RASYONLARI~ GELIŞME VE HiSTOPATOLOjİ YÖNÜNDEN ETKİLERİNİN ARAŞTıRıLMASI

Yıl 1982, Cilt: 29 Sayı: 01.02, 92 - 110, 01.01.1982
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000115

Öz

Bu araştırmada, yılan balığı kültürünün yurdumuz koşullarında
uygulanması ve bununla ilgili temel sorunların çözümü ele alınmıştır.
Uygulamada değişik protein kaynaklarından oluşan ve yurdumuz koşullarına göre ekonomik olmalarına i/?en gösterilen yem rasyonları kullanılmıştır.
Bu amaçla kontrol yem rasyonunda protein kaynağı olarak kullanılan balık
ununun bir kısmı yerine mısır gluteni, et-kemik ur.u (I nolu yem raJ)'olıu) ıe
ipekböceği krizaliti, et-kemik uilu, kan unu (II No'lu yem rasyonu) protein
kaynakıarı olarak seçilmişlerdir.
Araştırma sonunda değişik rasyonların gelişme üzerine etkileri,. boy
ağırlık artışı, kondilsyon faktörü, boy-ağırlık ilişkisi ve yem değerlendirme
sayılarının istatistiki analizleri ile sGptanmıştır.
Araştırmanın devamında, kullanılan yem rasyonlannın balıklann iç
organlarında oluşturabileceği histopatolojik değişiklikler in (ır:ı.ştırılmasında
önemli patolojik bozukluklara rastlanılmamıştır.
Bu maştırmil ilr!, )Iılan balığı )laurulannın çok sayıda yakalıınarak
ılık sularda kültüre alınabileceği ve bunların beslenmesinde ticari değeri pdk bulunmayan ip!kböcı:ği krizalitinin balık ununun bir kıjmı yerine emniyetlc
kullamlabilgceği saptanmıştır. Ancak, mısır gluteninin yılan balığı beslenmesinde istenilen düzeyde pJ"Gteinkaynağı olmadığı ve hastalıklar yönünden önlem
alınması halinde kırsal ,yöre halkına yeni iş kolunun )ıaratabileceği gerçeği
ortaya çıkmıştır.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Metin Timur

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1982
Yayımlandığı Sayı Yıl 1982Cilt: 29 Sayı: 01.02

Kaynak Göster

APA Timur, M. (1982). YıLAN BALIGl (ANGUILLA Ai\’GUILLA LlNNAEUS, 1758) BESLENMESİNDE UYGULANAN RASYONLARI~ GELIŞME VE HiSTOPATOLOjİ YÖNÜNDEN ETKİLERİNİN ARAŞTıRıLMASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 29(01.02), 92-110. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000115
AMA Timur M. YıLAN BALIGl (ANGUILLA Ai\’GUILLA LlNNAEUS, 1758) BESLENMESİNDE UYGULANAN RASYONLARI~ GELIŞME VE HiSTOPATOLOjİ YÖNÜNDEN ETKİLERİNİN ARAŞTıRıLMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1982;29(01.02):92-110. doi:10.1501/Vetfak_0000000115
Chicago Timur, Metin. “YıLAN BALIGl (ANGUILLA Ai\’GUILLA LlNNAEUS, 1758) BESLENMESİNDE UYGULANAN RASYONLARI~ GELIŞME VE HiSTOPATOLOjİ YÖNÜNDEN ETKİLERİNİN ARAŞTıRıLMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 29, sy. 01.02 (Ocak 1982): 92-110. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000115.
EndNote Timur M (01 Ocak 1982) YıLAN BALIGl (ANGUILLA Ai\’GUILLA LlNNAEUS, 1758) BESLENMESİNDE UYGULANAN RASYONLARI~ GELIŞME VE HiSTOPATOLOjİ YÖNÜNDEN ETKİLERİNİN ARAŞTıRıLMASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 29 01.02 92–110.
IEEE M. Timur, “YıLAN BALIGl (ANGUILLA Ai\’GUILLA LlNNAEUS, 1758) BESLENMESİNDE UYGULANAN RASYONLARI~ GELIŞME VE HiSTOPATOLOjİ YÖNÜNDEN ETKİLERİNİN ARAŞTıRıLMASI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 29, sy. 01.02, ss. 92–110, 1982, doi: 10.1501/Vetfak_0000000115.
ISNAD Timur, Metin. “YıLAN BALIGl (ANGUILLA Ai\’GUILLA LlNNAEUS, 1758) BESLENMESİNDE UYGULANAN RASYONLARI~ GELIŞME VE HiSTOPATOLOjİ YÖNÜNDEN ETKİLERİNİN ARAŞTıRıLMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 29/01.02 (Ocak 1982), 92-110. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000115.
JAMA Timur M. YıLAN BALIGl (ANGUILLA Ai\’GUILLA LlNNAEUS, 1758) BESLENMESİNDE UYGULANAN RASYONLARI~ GELIŞME VE HiSTOPATOLOjİ YÖNÜNDEN ETKİLERİNİN ARAŞTıRıLMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1982;29:92–110.
MLA Timur, Metin. “YıLAN BALIGl (ANGUILLA Ai\’GUILLA LlNNAEUS, 1758) BESLENMESİNDE UYGULANAN RASYONLARI~ GELIŞME VE HiSTOPATOLOjİ YÖNÜNDEN ETKİLERİNİN ARAŞTıRıLMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 29, sy. 01.02, 1982, ss. 92-110, doi:10.1501/Vetfak_0000000115.
Vancouver Timur M. YıLAN BALIGl (ANGUILLA Ai\’GUILLA LlNNAEUS, 1758) BESLENMESİNDE UYGULANAN RASYONLARI~ GELIŞME VE HiSTOPATOLOjİ YÖNÜNDEN ETKİLERİNİN ARAŞTıRıLMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1982;29(01.02):92-110.