Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

KOLZA KÜSPESİNİN YUMURTA TAVUĞU RASYONLARINDA DEGERLENDİRİLMESl

Yıl 1983, Cilt: 30 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1983

Öz

Değişik düzeylerde kolza küspesi içeren rasyonların yumurta
tavuklarında yumurta ve kı.tluçka verimi, yağ metabolizması, iç organlardaki
patolojik değişiklikler ile yumurta bozulmaları üzerine etkileri araştırıldı.
Avrıca bu tavuklardan üretilen civeivlerin canlı ağırlık artışı, yemden yararlanma ve iç organ ağırlıkları incelendi.
Toplam 225 Golden Comet tavuk 45'erlik 5 grup halinde 6 ay süreyle
denemelere alındı. Kontrol grubu % i6 oranında soya küspesi, I. grup'% 12
soya, % 5 kolza küspesi)' 2. grup % 8 soya, % 10 kolza küspesi)' 3. grup
% 4 soya, % 15 kol.';.aküspesi ve 4. grup da % 20 kolza küspesiyle beslendi.
Tavukların tümünde yumurta verimi ve yem tüketimleri 30 gün aralıklarla,
kuluçka verimleri 4. ayda yağmetabolizması ile iç organlardaki patolojik
değişimler de deneme sonUnda Izer gruptan kesilen io tavukta belirlendi.
Kolza küspesinin rasyondaki oranının artışına paralelolarak yumurta
verimleri önemli ölçüde azaldı. Buna karşı grupların yem tüketimlerindeönemli
ölçüde bir artma gözlemlendi. Ancak bu artmanın % 15 ve 20 oranında kolza
küspesi içeren rasyonlarla beslenenler~e önemli düzeyde olduğu bulundu.
Kolza küspesinin canlı ağırlık, döllülük ve civciv çıkış gücüüzerine. herIzangi bir etkisi bulUnmadı.
Serum total kolestrol miktarları geniş sınırlar içinde bir dağılım gösterdi.
Serum ve karaciğer total lipid miktarları gruplara göre sırasıyla 1.80, 26. ıo;
1.88,24.25; 1.9°,25.°7; 2.14,29.46 ve 2.67 g/ıoo ml, 28.21 g!ıoo g
olarak belirlmdi.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ahmet Ergün

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1983
Yayımlandığı Sayı Yıl 1983Cilt: 30 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Ergün, A. (1983). KOLZA KÜSPESİNİN YUMURTA TAVUĞU RASYONLARINDA DEGERLENDİRİLMESl. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 30(01).
AMA Ergün A. KOLZA KÜSPESİNİN YUMURTA TAVUĞU RASYONLARINDA DEGERLENDİRİLMESl. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1983;30(01).
Chicago Ergün, Ahmet. “KOLZA KÜSPESİNİN YUMURTA TAVUĞU RASYONLARINDA DEGERLENDİRİLMESl”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 30, sy. 01 (Ocak 1983).
EndNote Ergün A (01 Ocak 1983) KOLZA KÜSPESİNİN YUMURTA TAVUĞU RASYONLARINDA DEGERLENDİRİLMESl. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 30 01
IEEE A. Ergün, “KOLZA KÜSPESİNİN YUMURTA TAVUĞU RASYONLARINDA DEGERLENDİRİLMESl”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 30, sy. 01, 1983.
ISNAD Ergün, Ahmet. “KOLZA KÜSPESİNİN YUMURTA TAVUĞU RASYONLARINDA DEGERLENDİRİLMESl”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 30/01 (Ocak 1983).
JAMA Ergün A. KOLZA KÜSPESİNİN YUMURTA TAVUĞU RASYONLARINDA DEGERLENDİRİLMESl. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1983;30.
MLA Ergün, Ahmet. “KOLZA KÜSPESİNİN YUMURTA TAVUĞU RASYONLARINDA DEGERLENDİRİLMESl”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 30, sy. 01, 1983.
Vancouver Ergün A. KOLZA KÜSPESİNİN YUMURTA TAVUĞU RASYONLARINDA DEGERLENDİRİLMESl. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1983;30(01).