Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

YURDUMUZDA ÜRETİLEN TİCARİ BEBEK MAMALARINDAKİ DEMİR MİKTARLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

Yıl 1983, Cilt: 30 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1983
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000184

Öz

Bu çalışma, Türkiye'de üretilen ve bebek beslenmesinde kullanılan çeşitli ticari mamaların, demir yönünden yeterlilik durumlarını ve günlük gereksinime olan katkıları ile, Gıda Aladdl!leri Tüzüğü'ne ve etiketlerinI! ı!,ygunluk derecelnini saptamak amacıyla ),apıldı,
Kuru külleştirme metodu ile, iO firmaya ait bebel; mamasll1l11 i56 örneğinde spektrofotometrik ta)'in )!apıldı,
Örneklerdeki demir miktarları, 9,72 mg! iOOg. - 2.89 mg i 100 g.
arasında bulundu.
Bir firmadan (A) sağlananlar haric, bebek mamalarıııdaki demi':" miktar
larıııın )Ietersiz oidll,~u saptandı,
F, G, 7, İ, I-I firmaları ö'rnekleri dışında diğer tüm j/rma ô'rneklerinin,
demir miktarları etiketlerine, iki firmanın (İve]) dışındaki diğn tiim mamaların
Tü.?:iiğe I'.)'gun miktarda demir içerdikini saptandı.
Örneklerde çift ölçümle .yapılan çalışmada, demir miktar değerlerinin
ayıı ô'mekte bii:Jükfarklılıklar gösterdiği saptanıp, nedeni demirin mamalara
hesaplanmadan gelişi güzel katılmasma vrya demirin örnekler içerisinde homojen bir dağılım sa/lla)'amamış olmasına bağlandı.
Bu çalışma sonunda, ülkemizde üretilen bebek mamalarına zengiııleştirme amac1);[a katılan demir miktarlarının, bir firma (A) dışında yetersiz olduğu kanısına varıldı ve mamaların demir miktarlarının artırılmasının ve bu işlem yapılırken etkin kontrol sisteminin, ô>:.elliklefabrikalarda oto kontrol )'a-
/Jan laboratuarların kurulması ve işlerliğinin sağlanması bakımından, biiyük
önem taş~yacağı belirtildi.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Yıl 1983, Cilt: 30 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1983
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000184

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Aysel Bayhan

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1983
Yayımlandığı Sayı Yıl 1983Cilt: 30 Sayı: 03

Kaynak Göster

APA Bayhan, A. (1983). YURDUMUZDA ÜRETİLEN TİCARİ BEBEK MAMALARINDAKİ DEMİR MİKTARLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 30(03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000184
AMA Bayhan A. YURDUMUZDA ÜRETİLEN TİCARİ BEBEK MAMALARINDAKİ DEMİR MİKTARLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1983;30(03). doi:10.1501/Vetfak_0000000184
Chicago Bayhan, Aysel. “YURDUMUZDA ÜRETİLEN TİCARİ BEBEK MAMALARINDAKİ DEMİR MİKTARLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 30, sy. 03 (Ocak 1983). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000184.
EndNote Bayhan A (01 Ocak 1983) YURDUMUZDA ÜRETİLEN TİCARİ BEBEK MAMALARINDAKİ DEMİR MİKTARLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 30 03
IEEE A. Bayhan, “YURDUMUZDA ÜRETİLEN TİCARİ BEBEK MAMALARINDAKİ DEMİR MİKTARLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 30, sy. 03, 1983, doi: 10.1501/Vetfak_0000000184.
ISNAD Bayhan, Aysel. “YURDUMUZDA ÜRETİLEN TİCARİ BEBEK MAMALARINDAKİ DEMİR MİKTARLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 30/03 (Ocak 1983). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000184.
JAMA Bayhan A. YURDUMUZDA ÜRETİLEN TİCARİ BEBEK MAMALARINDAKİ DEMİR MİKTARLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1983;30. doi:10.1501/Vetfak_0000000184.
MLA Bayhan, Aysel. “YURDUMUZDA ÜRETİLEN TİCARİ BEBEK MAMALARINDAKİ DEMİR MİKTARLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 30, sy. 03, 1983, doi:10.1501/Vetfak_0000000184.
Vancouver Bayhan A. YURDUMUZDA ÜRETİLEN TİCARİ BEBEK MAMALARINDAKİ DEMİR MİKTARLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1983;30(03).