Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1984, Cilt: 31 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1984
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000950

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

İNEGÖL BÖLGESİ SIĞIRLARINDA SERUM T, ve T, DEGERLERİ İLE BUNUN VERiM ÜZERiNE ETKisiNE iLİşKiN İLK GÖZLEMLER

Yıl 1984, Cilt: 31 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1984
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000950

Öz

Bu çalişma, insanlarda endemik guvatrm bulunduğu bölgelerde
yaşayan hayvanlarda guvatr görülüp görülmediği, görülüyorsa hayvanların
verimleri üzerine etkisi konusunda fikir edinmek amacıyla yapılmıştır.
Bu amaçla, İnegöl'ün insanlarında guvatrm yaygm olduğu köylerinden
ve guvatr şikayeti bulunmayan köylerinden toplam 27 inek, i dana ve i
düveden kan numuneleri almmıştır. Bu numunelerde, timid bezi bozukluğunu en iyi yansıtacak kriterlerden olal1,serum total T3
(3,5,3'-Triiyodotironin) ve total T4 (3,5,3' 5'- tetraiyodotironin = Tb'oksin) hormonlarmm
seviyeleri "Solid Phase Enzyme Immunoassay" (Sopheia) analiz tekniğiyle ölçülmüştür.
Endemik guvatrlt bölgede yaşayan ve hayvan sahiplerinin verimlerinden (süt verimi, döl verimi, gebe kalma, gelişme, et tutma gibi) şikayetçi
olduğu ineklerde serum total T3 seviyesi ortalama 0,65 :l:: 0,048 ng/ml.
ve T4 ortalama 4,65 ::1= 0,5 i7 [Lgldl. olarak bulunmuştur. Yine bu bölgede
yaşayan ancak, verimleri normal ineklerde serum total T4
seviyesi ortalama 1,03 :l:: 0,074 ng ımı ve T4 ortalama 5,89 ::t: 0,271 [Lgldl. ölçülçülmüştür.
İnsanlarda guvatr şikayetinin bulunmadığı bölgede yaşayan ve
verimleri normal ineklerde serum total T3
seviyesi ortalama 1,13:f: 0,162
ng i ml ve T4 seviyesi ortalama 6,8 ::i: 0,675 fJ-gldlolarak tesbit edilmiştir.
Endemik guvatrlt bölgenin verimi düşük ineklerine ait T3 ve T4
' lerinin ortalama değerleri aynı bölgenin normal verimli ineklerinin T3
ve T4
'
lerinden düşüktür. T4' lerdeki bu düşüklük istatistik öneme sahip değilken, T3'lerde P < 0,01 düzeyinde istatistik önem tesbit edilmiştir. Endemik guvatrli bölgenin verimi düşük ineklerine ait serum T3 ortaırıma
seviyesi, insanlarında guvatr şikayeti olmayan bölgede yaşayan normal
verimli ineklerinkinden P < 0,01 düzeyinde; T4 ortalama değerleri de
P < 0,05 düzeyinde istatistik öneme sahip bir düşüklük göstermiştir.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Nihat Bayşu

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1984
Yayımlandığı Sayı Yıl 1984Cilt: 31 Sayı: 02

Kaynak Göster

APA Bayşu, N. (1984). İNEGÖL BÖLGESİ SIĞIRLARINDA SERUM T, ve T, DEGERLERİ İLE BUNUN VERiM ÜZERiNE ETKisiNE iLİşKiN İLK GÖZLEMLER. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 31(02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000950
AMA Bayşu N. İNEGÖL BÖLGESİ SIĞIRLARINDA SERUM T, ve T, DEGERLERİ İLE BUNUN VERiM ÜZERiNE ETKisiNE iLİşKiN İLK GÖZLEMLER. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1984;31(02). doi:10.1501/Vetfak_0000000950
Chicago Bayşu, Nihat. “İNEGÖL BÖLGESİ SIĞIRLARINDA SERUM T, Ve T, DEGERLERİ İLE BUNUN VERiM ÜZERiNE ETKisiNE iLİşKiN İLK GÖZLEMLER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 31, sy. 02 (Ocak 1984). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000950.
EndNote Bayşu N (01 Ocak 1984) İNEGÖL BÖLGESİ SIĞIRLARINDA SERUM T, ve T, DEGERLERİ İLE BUNUN VERiM ÜZERiNE ETKisiNE iLİşKiN İLK GÖZLEMLER. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 31 02
IEEE N. Bayşu, “İNEGÖL BÖLGESİ SIĞIRLARINDA SERUM T, ve T, DEGERLERİ İLE BUNUN VERiM ÜZERiNE ETKisiNE iLİşKiN İLK GÖZLEMLER”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 31, sy. 02, 1984, doi: 10.1501/Vetfak_0000000950.
ISNAD Bayşu, Nihat. “İNEGÖL BÖLGESİ SIĞIRLARINDA SERUM T, Ve T, DEGERLERİ İLE BUNUN VERiM ÜZERiNE ETKisiNE iLİşKiN İLK GÖZLEMLER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 31/02 (Ocak 1984). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000950.
JAMA Bayşu N. İNEGÖL BÖLGESİ SIĞIRLARINDA SERUM T, ve T, DEGERLERİ İLE BUNUN VERiM ÜZERiNE ETKisiNE iLİşKiN İLK GÖZLEMLER. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1984;31. doi:10.1501/Vetfak_0000000950.
MLA Bayşu, Nihat. “İNEGÖL BÖLGESİ SIĞIRLARINDA SERUM T, Ve T, DEGERLERİ İLE BUNUN VERiM ÜZERiNE ETKisiNE iLİşKiN İLK GÖZLEMLER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 31, sy. 02, 1984, doi:10.1501/Vetfak_0000000950.
Vancouver Bayşu N. İNEGÖL BÖLGESİ SIĞIRLARINDA SERUM T, ve T, DEGERLERİ İLE BUNUN VERiM ÜZERiNE ETKisiNE iLİşKiN İLK GÖZLEMLER. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1984;31(02).