Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

YERLİ KÖPEK, YERLİ KEDİ VE BEYAZ YENi ZELANDA TAVŞANININ (ORYCTOLAGUS CUNICULUS) CLAVICULA'SI ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİK BİR ARAŞTIRMA

Yıl 1985, Cilt: 32 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1985

Öz

Bu çalışmada )'erli köpek, kedi ve beyaz Yeni Zelanda tavşamnın
dauicula' sı ue bununla ilgili anatomik oluşumlar incelenmiştir.
Köpekte Clavicula küçük, yassı bir kemikçik olarak görülmüştür. Kemiğin şekli ve bü)!üldi(~ü ba;,:.ıdeğişiklikler gÖ'.rtermektedir.fntersectio clauicularis'
in medial ucunda, ı.,1. brachiocephalicu.r tarafından örtülmüş olarak bulunan Clavicula, bu /w)'vanda bir bal! aracılığıyla scaputa'nın caudal kenarına bağlanmaktadır.
Kedi ve tm'şanda Clavicııla ince uzun bir kemikçik olarak daima bulunmaktadır. Inlerseeıio c!al'icıılaris bölgesinde bulunan bu kemik, kedide Af. braı:-
hiocephalicııs'un genişliğinin medial 3/ 5, tavşanda ise tüm genişliği içerisinde
'yerleşmiş olarak saptanmıştır. Her iki hayvamn clavicula' sı, uçlarından çık,ın
ba<~tarla, iHanubrium sterni ve Collum scapulae)e bağlanmıştır.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yaşar Uçar

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1985
Yayımlandığı Sayı Yıl 1985Cilt: 32 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Uçar, Y. (1985). YERLİ KÖPEK, YERLİ KEDİ VE BEYAZ YENi ZELANDA TAVŞANININ (ORYCTOLAGUS CUNICULUS) CLAVICULA’SI ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİK BİR ARAŞTIRMA. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 32(01).
AMA Uçar Y. YERLİ KÖPEK, YERLİ KEDİ VE BEYAZ YENi ZELANDA TAVŞANININ (ORYCTOLAGUS CUNICULUS) CLAVICULA’SI ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİK BİR ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1985;32(01).
Chicago Uçar, Yaşar. “YERLİ KÖPEK, YERLİ KEDİ VE BEYAZ YENi ZELANDA TAVŞANININ (ORYCTOLAGUS CUNICULUS) CLAVICULA’SI ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİK BİR ARAŞTIRMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32, sy. 01 (Ocak 1985).
EndNote Uçar Y (01 Ocak 1985) YERLİ KÖPEK, YERLİ KEDİ VE BEYAZ YENi ZELANDA TAVŞANININ (ORYCTOLAGUS CUNICULUS) CLAVICULA’SI ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİK BİR ARAŞTIRMA. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32 01
IEEE Y. Uçar, “YERLİ KÖPEK, YERLİ KEDİ VE BEYAZ YENi ZELANDA TAVŞANININ (ORYCTOLAGUS CUNICULUS) CLAVICULA’SI ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİK BİR ARAŞTIRMA”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 32, sy. 01, 1985.
ISNAD Uçar, Yaşar. “YERLİ KÖPEK, YERLİ KEDİ VE BEYAZ YENi ZELANDA TAVŞANININ (ORYCTOLAGUS CUNICULUS) CLAVICULA’SI ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİK BİR ARAŞTIRMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32/01 (Ocak 1985).
JAMA Uçar Y. YERLİ KÖPEK, YERLİ KEDİ VE BEYAZ YENi ZELANDA TAVŞANININ (ORYCTOLAGUS CUNICULUS) CLAVICULA’SI ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİK BİR ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1985;32.
MLA Uçar, Yaşar. “YERLİ KÖPEK, YERLİ KEDİ VE BEYAZ YENi ZELANDA TAVŞANININ (ORYCTOLAGUS CUNICULUS) CLAVICULA’SI ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİK BİR ARAŞTIRMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 32, sy. 01, 1985.
Vancouver Uçar Y. YERLİ KÖPEK, YERLİ KEDİ VE BEYAZ YENi ZELANDA TAVŞANININ (ORYCTOLAGUS CUNICULUS) CLAVICULA’SI ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİK BİR ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1985;32(01).