Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1987, Cilt: 34 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1987
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001082

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

KEDİLERİN AKCİGER ARTERLERİNDE MEDİAL HİPERTROFİ VE HİPERPLAZİ

Yıl 1987, Cilt: 34 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1987
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001082

Öz

ı980- ı986 yılları arasında incelenen 60 kediden 25'inde (%
4 ı.66) akciğer arterlerinde medial hipertrofi ve hipeıplazi saptandı. Bozukluk erkek hayvanlarda % 36.36, dişi hapanlarda % 44.73 oranında görüldü.
;lvledial hipertrofi ve hipeıplazi 0-2 yaş gruhunda % 38.23, 2-9 'yaş grubunda % 43. 75 ve 9)'aş ve sonrası grupta % 50 oranında saptandı. Bu yaş gruplarında damar le;:yonlarının şiddeti yaşla paralel olarak belirgin artış gösterdi.
Akciğer arterlerinin media tabakasında hipertrofi ve hiperplaziye ek
olarak, endotel hücrelerinde proliferasyon ve vakuolleşme, lamina elastica interna' da parçalanma ı'e gözden silinme, subintirnal fibrozis, longitudinal kas
oluşumu, myofibrillerde vakuolleşme ve perivaskuler fibrozis görüldü. Şiddetli hipertrofik damarlar kıvnlmış ve eğri-büğrü bir /!,örünüm almışlardı. iki kedide
akciğer arterlerinin hemen tümü ~yalinize olmuştu. Eronşiol ıe duktııs aLveoLaris
duvarlarındaki kasıarda hiperlaziye, şiddetli damar le::yonLannın bulunduğu
akciğerlerde rastlandı.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ümit H. Milli

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1987
Yayımlandığı Sayı Yıl 1987Cilt: 34 Sayı: 02

Kaynak Göster

APA Milli, Ü. H. (1987). KEDİLERİN AKCİGER ARTERLERİNDE MEDİAL HİPERTROFİ VE HİPERPLAZİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 34(02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001082
AMA Milli ÜH. KEDİLERİN AKCİGER ARTERLERİNDE MEDİAL HİPERTROFİ VE HİPERPLAZİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1987;34(02). doi:10.1501/Vetfak_0000001082
Chicago Milli, Ümit H. “KEDİLERİN AKCİGER ARTERLERİNDE MEDİAL HİPERTROFİ VE HİPERPLAZİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 34, sy. 02 (Ocak 1987). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001082.
EndNote Milli ÜH (01 Ocak 1987) KEDİLERİN AKCİGER ARTERLERİNDE MEDİAL HİPERTROFİ VE HİPERPLAZİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 34 02
IEEE Ü. H. Milli, “KEDİLERİN AKCİGER ARTERLERİNDE MEDİAL HİPERTROFİ VE HİPERPLAZİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 34, sy. 02, 1987, doi: 10.1501/Vetfak_0000001082.
ISNAD Milli, Ümit H. “KEDİLERİN AKCİGER ARTERLERİNDE MEDİAL HİPERTROFİ VE HİPERPLAZİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 34/02 (Ocak 1987). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001082.
JAMA Milli ÜH. KEDİLERİN AKCİGER ARTERLERİNDE MEDİAL HİPERTROFİ VE HİPERPLAZİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1987;34. doi:10.1501/Vetfak_0000001082.
MLA Milli, Ümit H. “KEDİLERİN AKCİGER ARTERLERİNDE MEDİAL HİPERTROFİ VE HİPERPLAZİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 34, sy. 02, 1987, doi:10.1501/Vetfak_0000001082.
Vancouver Milli ÜH. KEDİLERİN AKCİGER ARTERLERİNDE MEDİAL HİPERTROFİ VE HİPERPLAZİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1987;34(02).