Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

FİGİN YUMURTA TAVUĞU RASYONLARINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 1987, Cilt: 34 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1987
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001100

Öz

Bu araştırma % 5- iO düzeyinde fiğ içeren rasyonların )'ıımurta
tavuklarında )'em tüketimi, yemden )'ararlanma, )'ıımurta verimi, .J'umurta kalitesi ve kan serum kalsiyum ve inorganik fosfor dÜZej'leri üzerine olan etkilerini
incelemek amacryla .J'apıldı.
Araştırmada toplam i50 adet 47 haftalık Hisex yumurta tipi, kahı'erengi
melez taliuk kull'1nıldı. Araştırma her biri 50 adet taliuktan meydana gelen i
kontrol, 2 deneme olmak üzere toplam 3 grup halinde )'ürütüldü. Araştırma 4 ay
sürdürüldü.
Fiğin rasyond,z % iO düzeyinde bulunması yumurta taliuklarında yem
tüketimi lie yumurta lierimini azaltmtl.Sına rağmen )'eın tüketimindeki azalma
daha fazıa olduğundan Ji.~in )'Cmden yararlanma derecesi üzerine olumlu etki
)'aptığı görülmektedir. Yumurta özgül ağırlığımn % iO fiğ içeren grupta,
yumurta sarı indeksinin ise % 5fiğ içeren grupta diğer gruplara nazaran daha
fazla oldu,ğu ı!,ö'zlendi. Yumurta kalitesi ile ilgili dıiIer jjzellikler lie kan serum
kalsi.J'um iJe inorganik fosfor düzeyleri bakımından gruplar arasında farklılıklar görülmedi. Ayrıca ras)'onlara katılan fiğin ."umurta taliuklarının sağlığı
üzerine zararlı bir etkisi olmadı,ğı sapt:ındı

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Yıl 1987, Cilt: 34 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1987
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001100

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ahmet Ergun

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1987
Yayımlandığı Sayı Yıl 1987Cilt: 34 Sayı: 03

Kaynak Göster

APA Ergun, A. (1987). FİGİN YUMURTA TAVUĞU RASYONLARINDA DEĞERLENDİRİLMESİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 34(03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001100
AMA Ergun A. FİGİN YUMURTA TAVUĞU RASYONLARINDA DEĞERLENDİRİLMESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1987;34(03). doi:10.1501/Vetfak_0000001100
Chicago Ergun, Ahmet. “FİGİN YUMURTA TAVUĞU RASYONLARINDA DEĞERLENDİRİLMESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 34, sy. 03 (Ocak 1987). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001100.
EndNote Ergun A (01 Ocak 1987) FİGİN YUMURTA TAVUĞU RASYONLARINDA DEĞERLENDİRİLMESİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 34 03
IEEE A. Ergun, “FİGİN YUMURTA TAVUĞU RASYONLARINDA DEĞERLENDİRİLMESİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 34, sy. 03, 1987, doi: 10.1501/Vetfak_0000001100.
ISNAD Ergun, Ahmet. “FİGİN YUMURTA TAVUĞU RASYONLARINDA DEĞERLENDİRİLMESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 34/03 (Ocak 1987). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001100.
JAMA Ergun A. FİGİN YUMURTA TAVUĞU RASYONLARINDA DEĞERLENDİRİLMESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1987;34. doi:10.1501/Vetfak_0000001100.
MLA Ergun, Ahmet. “FİGİN YUMURTA TAVUĞU RASYONLARINDA DEĞERLENDİRİLMESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 34, sy. 03, 1987, doi:10.1501/Vetfak_0000001100.
Vancouver Ergun A. FİGİN YUMURTA TAVUĞU RASYONLARINDA DEĞERLENDİRİLMESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1987;34(03).