Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

ANKARA ÇEVRESİNDE YETİŞTİRİLEN KASAPLIK HAYVANLARIN KARACİĞER VE BÖBREKLERİNDEKİ KURŞUN KONTAMİNASYON DÜZEYLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

Yıl 1989, Cilt: 36 Sayı: 03, 596 - 603, 01.01.1989

Öz

Bu çalışmada Ankara çevresinde yeliştirilen !ıayvmtlardaki
kurşun ko11tal11ina.ıyolıdüzeyini belirlemek amacı ile iki ayn mezballada kesilen kasaplık lıayvan karaciğer ve böbreklerindeki kıırşun miktan araşımIdı. Araşlırma maıeryali olarak 20'şer adeı sl/!ii. karaciğer
ve böbre,v,iile lO'ar adet koyun karaci/ter ve böbrelti kvllal1lldl. Örnekler yaş mineralizasyondmı sonra alevsiz atomikabsorbsiyon speklroj'oıomelresinde grajiı hiveılerde mhJliz edildi. Slğırl(Jl'a ait karaciğer ve böbreklerde sırasıyla ortalama 0,233 mg / kg, 0,370 mg / kg kurşuıı
saptandı. Buna mukabil koyunlann karaciğer ve bôbreklerindeki kurşun kontamina.lyonu sırasıyla 0,214 mg / kg re 0,343 mg / kg olarak.
bulundu. Organlara göre karaci/terlerdeki kurşun kontaminasyonu böbreklere kıyasla daha az, hayvan tür/erine göre ise slğ/l'lardaki kurşun
kOl1taminasyol1u koyunlardakinden daha yüksek bulundu. Sonuç olarak
insanlar tarafindan gıdalar/a almabilecek Iwfia/ik tolere edilebilir 3,5
mg toplam kurşun miktal'lna ulaşabilmenin sadece iç organlar dikkate
almdığmda haftada yaklaşık 15 kg sığır karaciğeri, 9 kg sığır böbreği,
i6 kg koyun karaciğeri, iO kg koyun böbre/ti yenilmesi ile mümkün
olabileceği saptandı.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Bülent Mutluer

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1989
Yayımlandığı Sayı Yıl 1989Cilt: 36 Sayı: 03

Kaynak Göster

APA Mutluer, B. (1989). ANKARA ÇEVRESİNDE YETİŞTİRİLEN KASAPLIK HAYVANLARIN KARACİĞER VE BÖBREKLERİNDEKİ KURŞUN KONTAMİNASYON DÜZEYLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 36(03), 596-603.
AMA Mutluer B. ANKARA ÇEVRESİNDE YETİŞTİRİLEN KASAPLIK HAYVANLARIN KARACİĞER VE BÖBREKLERİNDEKİ KURŞUN KONTAMİNASYON DÜZEYLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1989;36(03):596-603.
Chicago Mutluer, Bülent. “ANKARA ÇEVRESİNDE YETİŞTİRİLEN KASAPLIK HAYVANLARIN KARACİĞER VE BÖBREKLERİNDEKİ KURŞUN KONTAMİNASYON DÜZEYLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36, sy. 03 (Ocak 1989): 596-603.
EndNote Mutluer B (01 Ocak 1989) ANKARA ÇEVRESİNDE YETİŞTİRİLEN KASAPLIK HAYVANLARIN KARACİĞER VE BÖBREKLERİNDEKİ KURŞUN KONTAMİNASYON DÜZEYLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36 03 596–603.
IEEE B. Mutluer, “ANKARA ÇEVRESİNDE YETİŞTİRİLEN KASAPLIK HAYVANLARIN KARACİĞER VE BÖBREKLERİNDEKİ KURŞUN KONTAMİNASYON DÜZEYLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 36, sy. 03, ss. 596–603, 1989.
ISNAD Mutluer, Bülent. “ANKARA ÇEVRESİNDE YETİŞTİRİLEN KASAPLIK HAYVANLARIN KARACİĞER VE BÖBREKLERİNDEKİ KURŞUN KONTAMİNASYON DÜZEYLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36/03 (Ocak 1989), 596-603.
JAMA Mutluer B. ANKARA ÇEVRESİNDE YETİŞTİRİLEN KASAPLIK HAYVANLARIN KARACİĞER VE BÖBREKLERİNDEKİ KURŞUN KONTAMİNASYON DÜZEYLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1989;36:596–603.
MLA Mutluer, Bülent. “ANKARA ÇEVRESİNDE YETİŞTİRİLEN KASAPLIK HAYVANLARIN KARACİĞER VE BÖBREKLERİNDEKİ KURŞUN KONTAMİNASYON DÜZEYLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 36, sy. 03, 1989, ss. 596-03.
Vancouver Mutluer B. ANKARA ÇEVRESİNDE YETİŞTİRİLEN KASAPLIK HAYVANLARIN KARACİĞER VE BÖBREKLERİNDEKİ KURŞUN KONTAMİNASYON DÜZEYLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1989;36(03):596-603.