Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ANKARA ÇEVRESİNDE YETİŞTİRİLEN KASAPLIK HAYVANLARIN KARACİĞER VE BÖBREKLERİNDEKİ KURŞUN KONTAMİNASYON DÜZEYLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

Yıl 1989, Cilt: 36 Sayı: 03, 596 - 603, 01.01.1989

Öz

Bu çalışmada Ankara çevresinde yeliştirilen !ıayvmtlardaki
kurşun ko11tal11ina.ıyolıdüzeyini belirlemek amacı ile iki ayn mezballada kesilen kasaplık lıayvan karaciğer ve böbreklerindeki kıırşun miktan araşımIdı. Araşlırma maıeryali olarak 20'şer adeı sl/!ii. karaciğer
ve böbre,v,iile lO'ar adet koyun karaci/ter ve böbrelti kvllal1lldl. Örnekler yaş mineralizasyondmı sonra alevsiz atomikabsorbsiyon speklroj'oıomelresinde grajiı hiveılerde mhJliz edildi. Slğırl(Jl'a ait karaciğer ve böbreklerde sırasıyla ortalama 0,233 mg / kg, 0,370 mg / kg kurşuıı
saptandı. Buna mukabil koyunlann karaciğer ve bôbreklerindeki kurşun kontamina.lyonu sırasıyla 0,214 mg / kg re 0,343 mg / kg olarak.
bulundu. Organlara göre karaci/terlerdeki kurşun kontaminasyonu böbreklere kıyasla daha az, hayvan tür/erine göre ise slğ/l'lardaki kurşun
kOl1taminasyol1u koyunlardakinden daha yüksek bulundu. Sonuç olarak
insanlar tarafindan gıdalar/a almabilecek Iwfia/ik tolere edilebilir 3,5
mg toplam kurşun miktal'lna ulaşabilmenin sadece iç organlar dikkate
almdığmda haftada yaklaşık 15 kg sığır karaciğeri, 9 kg sığır böbreği,
i6 kg koyun karaciğeri, iO kg koyun böbre/ti yenilmesi ile mümkün
olabileceği saptandı.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Hekimlik
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Bülent MUTLUER
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1989
Yayınlandığı Sayı Yıl 1989Cilt: 36 Sayı: 03

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { auvfd845275, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {1989}, volume = {36}, number = {03}, pages = {596 - 603}, title = {ANKARA ÇEVRESİNDE YETİŞTİRİLEN KASAPLIK HAYVANLARIN KARACİĞER VE BÖBREKLERİNDEKİ KURŞUN KONTAMİNASYON DÜZEYLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR}, key = {cite}, author = {Mutluer, Bülent} }
APA Mutluer, B. (1989). ANKARA ÇEVRESİNDE YETİŞTİRİLEN KASAPLIK HAYVANLARIN KARACİĞER VE BÖBREKLERİNDEKİ KURŞUN KONTAMİNASYON DÜZEYLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 36 (03) , 596-603 . Retrieved from http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/59943/845275
MLA Mutluer, B. "ANKARA ÇEVRESİNDE YETİŞTİRİLEN KASAPLIK HAYVANLARIN KARACİĞER VE BÖBREKLERİNDEKİ KURŞUN KONTAMİNASYON DÜZEYLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36 (1989 ): 596-603 <http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/59943/845275>
Chicago Mutluer, B. "ANKARA ÇEVRESİNDE YETİŞTİRİLEN KASAPLIK HAYVANLARIN KARACİĞER VE BÖBREKLERİNDEKİ KURŞUN KONTAMİNASYON DÜZEYLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36 (1989 ): 596-603
RIS TY - JOUR T1 - ANKARA ÇEVRESİNDE YETİŞTİRİLEN KASAPLIK HAYVANLARIN KARACİĞER VE BÖBREKLERİNDEKİ KURŞUN KONTAMİNASYON DÜZEYLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR AU - BülentMutluer Y1 - 1989 PY - 1989 N1 - DO - T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 596 EP - 603 VL - 36 IS - 03 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi ANKARA ÇEVRESİNDE YETİŞTİRİLEN KASAPLIK HAYVANLARIN KARACİĞER VE BÖBREKLERİNDEKİ KURŞUN KONTAMİNASYON DÜZEYLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR %A Bülent Mutluer %T ANKARA ÇEVRESİNDE YETİŞTİRİLEN KASAPLIK HAYVANLARIN KARACİĞER VE BÖBREKLERİNDEKİ KURŞUN KONTAMİNASYON DÜZEYLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR %D 1989 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 36 %N 03 %R %U
ISNAD Mutluer, Bülent . "ANKARA ÇEVRESİNDE YETİŞTİRİLEN KASAPLIK HAYVANLARIN KARACİĞER VE BÖBREKLERİNDEKİ KURŞUN KONTAMİNASYON DÜZEYLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36 / 03 (Ocak 1989): 596-603 .
AMA Mutluer B. ANKARA ÇEVRESİNDE YETİŞTİRİLEN KASAPLIK HAYVANLARIN KARACİĞER VE BÖBREKLERİNDEKİ KURŞUN KONTAMİNASYON DÜZEYLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1989; 36(03): 596-603.
Vancouver Mutluer B. ANKARA ÇEVRESİNDE YETİŞTİRİLEN KASAPLIK HAYVANLARIN KARACİĞER VE BÖBREKLERİNDEKİ KURŞUN KONTAMİNASYON DÜZEYLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 1989; 36(03): 596-603.
IEEE B. Mutluer , "ANKARA ÇEVRESİNDE YETİŞTİRİLEN KASAPLIK HAYVANLARIN KARACİĞER VE BÖBREKLERİNDEKİ KURŞUN KONTAMİNASYON DÜZEYLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 36, sayı. 03, ss. 596-603, Oca. 1989