Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1990, Cilt: 37 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1990
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002189

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

ANKARA ŞEKER FABRİKASI ÇİFTLİĞİNE YETİŞTİRİLEN HOLŞTAYN SÜRÜSÜNDE SÜT VERİMİNE İLİŞKİN GENETİK PARAMETRELER VE GENETİK İLERLEME HIZI

Yıl 1990, Cilt: 37 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1990
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002189

Öz

Ankara Şeker Fabrikası Çiftliği Holştayn sığır sürüsünün
i968- 1985 ytllart arasmdaki süt veriminde :w~lanan genetik ilerleme
iki ayrı metodla tahmin edilmiştir. Bu sürüde elde edilmiş laktasyonlardan 182 ineğe ait 470' i değerlendirmeye almmıştır. i50 günden kısa
olan laktasyonlar hesaba almmanııştır. Ölüm, hastaltk ve satış gibi nedenlerle laktasyon süresini tamamlayamanıış ineklerin verimleri 305
güne göre düzeltilmiş, 305 günden daha l"sa bir zamanda fakat laktasyonlartm normal kuruma ile tamamlayan ineklerin verimleı~i de 305
günlük verim olarak kabul edilmiştir. 305-365 gün arasmdaki verimler
ve 365 günden fazla sağı/nlar 305 güne gdre standardize edilmiştir.
Beşden fazla laktasyonu olan hayvan sayısı az olduğundan hesaplamada ilk dört laktasyon verimleri kullamlnllştır.
Süt veriminin kalttmı derecesi baba hir üvey kardeşler benzerliğinden ve iki çeşit düzelline yaptlmış verimler için, sırasıyla 0.52 ::l::
O. 10 ve 0.45 :l:: O. 19 değerleri bulunmuştur. Süt veriminin tekrarlanma
derecesi ise inekler içi korrelasyondan O. 56 :1~0.05 ve 0.50 :l:: 0.05
olarak tahmin edilmiştir. Kahtım dereceleri arasmdaki farkltltğm
birinci yöntemle yaptlan standardizasyon ile çevre şartlarllun daha iyi
hir şekilde elimine edilmesinde ileri gelmiş olabileceği düşünülmektedir.
1968-1985 ytllal'l arasmda aym hayvanlarm birbirini izleyen verimlerini kullanarak hesaplanan genetik ilerleme 149 kg / ytl, ayııı ytllar
arasmda seleksiyon üstünğüğü metodu ile hesaplanan genetik ilerleme
ise 92 kg / ytl olarak bulunmuştur

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Turan Gürdoğan

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1990
Yayımlandığı Sayı Yıl 1990Cilt: 37 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Gürdoğan, T. (1990). ANKARA ŞEKER FABRİKASI ÇİFTLİĞİNE YETİŞTİRİLEN HOLŞTAYN SÜRÜSÜNDE SÜT VERİMİNE İLİŞKİN GENETİK PARAMETRELER VE GENETİK İLERLEME HIZI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 37(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002189
AMA Gürdoğan T. ANKARA ŞEKER FABRİKASI ÇİFTLİĞİNE YETİŞTİRİLEN HOLŞTAYN SÜRÜSÜNDE SÜT VERİMİNE İLİŞKİN GENETİK PARAMETRELER VE GENETİK İLERLEME HIZI. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1990;37(01). doi:10.1501/Vetfak_0000002189
Chicago Gürdoğan, Turan. “ANKARA ŞEKER FABRİKASI ÇİFTLİĞİNE YETİŞTİRİLEN HOLŞTAYN SÜRÜSÜNDE SÜT VERİMİNE İLİŞKİN GENETİK PARAMETRELER VE GENETİK İLERLEME HIZI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37, sy. 01 (Ocak 1990). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002189.
EndNote Gürdoğan T (01 Ocak 1990) ANKARA ŞEKER FABRİKASI ÇİFTLİĞİNE YETİŞTİRİLEN HOLŞTAYN SÜRÜSÜNDE SÜT VERİMİNE İLİŞKİN GENETİK PARAMETRELER VE GENETİK İLERLEME HIZI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37 01
IEEE T. Gürdoğan, “ANKARA ŞEKER FABRİKASI ÇİFTLİĞİNE YETİŞTİRİLEN HOLŞTAYN SÜRÜSÜNDE SÜT VERİMİNE İLİŞKİN GENETİK PARAMETRELER VE GENETİK İLERLEME HIZI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 37, sy. 01, 1990, doi: 10.1501/Vetfak_0000002189.
ISNAD Gürdoğan, Turan. “ANKARA ŞEKER FABRİKASI ÇİFTLİĞİNE YETİŞTİRİLEN HOLŞTAYN SÜRÜSÜNDE SÜT VERİMİNE İLİŞKİN GENETİK PARAMETRELER VE GENETİK İLERLEME HIZI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37/01 (Ocak 1990). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002189.
JAMA Gürdoğan T. ANKARA ŞEKER FABRİKASI ÇİFTLİĞİNE YETİŞTİRİLEN HOLŞTAYN SÜRÜSÜNDE SÜT VERİMİNE İLİŞKİN GENETİK PARAMETRELER VE GENETİK İLERLEME HIZI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1990;37. doi:10.1501/Vetfak_0000002189.
MLA Gürdoğan, Turan. “ANKARA ŞEKER FABRİKASI ÇİFTLİĞİNE YETİŞTİRİLEN HOLŞTAYN SÜRÜSÜNDE SÜT VERİMİNE İLİŞKİN GENETİK PARAMETRELER VE GENETİK İLERLEME HIZI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 37, sy. 01, 1990, doi:10.1501/Vetfak_0000002189.
Vancouver Gürdoğan T. ANKARA ŞEKER FABRİKASI ÇİFTLİĞİNE YETİŞTİRİLEN HOLŞTAYN SÜRÜSÜNDE SÜT VERİMİNE İLİŞKİN GENETİK PARAMETRELER VE GENETİK İLERLEME HIZI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1990;37(01).