Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1990, Cilt: 37 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1990
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001345

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

MEZBAHADA KESİLEN SIĞIRLARIN ET VE BAZI iç ORGANLARıNDA ARSENİK KALıNTILARI

Yıl 1990, Cilt: 37 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1990
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001345

Öz

Bu çalışmada mezbahada kesilen sığırlardan alman et ve çeşit/i iç organ numunelerinde arsenik ka///1tılarl11//1ortaya konu/ması amaçlannuştır. Numunelerin organik maddesi magnezyum oksit-magnezyum ile kuru külleştirmeyle yaktldıktan sonra arsenik kalmtısı gümüş
dietilditiyokarhamat ile spektrofotometrik olarak ölçüldü. Kırk iki sığırdan alman aym sayıdaki karaciğer, böbrek, kas ve dalak numunelerinde (toplam 168 numune) 0.00-.2.52 ppm oı'senik kalıntısı bulundu. Karaciğer böbrek, kas ve dalak numunelerinde ölçülen arsenik kalmtısınl11
sırasıyla, 0.15-2.52, 0.00-1.62, 0.00-1.75 ve 0.15-1.85 ppm arasmda
değiştiği bulundu. Karaciğer ve dalak numunelerinin tamamının, böbrek
ve kas numunelerinin ise 39'unun arsenik içerdikleri belirlendi. Karaciğer
ve dalak numunelerinin % 90'mdaki, kas ve böbrek numunelerinin % 76'
sındaki arsenik düzeyinin hu tür hesinlerde bulunmasına izin verilen 0.25
ppm' lik düzeyden fazla olduğu anlaştıdı.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Sezai Kaya

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1990
Yayımlandığı Sayı Yıl 1990Cilt: 37 Sayı: 02

Kaynak Göster

APA Kaya, S. (1990). MEZBAHADA KESİLEN SIĞIRLARIN ET VE BAZI iç ORGANLARıNDA ARSENİK KALıNTILARI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 37(02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001345
AMA Kaya S. MEZBAHADA KESİLEN SIĞIRLARIN ET VE BAZI iç ORGANLARıNDA ARSENİK KALıNTILARI. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1990;37(02). doi:10.1501/Vetfak_0000001345
Chicago Kaya, Sezai. “MEZBAHADA KESİLEN SIĞIRLARIN ET VE BAZI Iç ORGANLARıNDA ARSENİK KALıNTILARI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37, sy. 02 (Ocak 1990). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001345.
EndNote Kaya S (01 Ocak 1990) MEZBAHADA KESİLEN SIĞIRLARIN ET VE BAZI iç ORGANLARıNDA ARSENİK KALıNTILARI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37 02
IEEE S. Kaya, “MEZBAHADA KESİLEN SIĞIRLARIN ET VE BAZI iç ORGANLARıNDA ARSENİK KALıNTILARI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 37, sy. 02, 1990, doi: 10.1501/Vetfak_0000001345.
ISNAD Kaya, Sezai. “MEZBAHADA KESİLEN SIĞIRLARIN ET VE BAZI Iç ORGANLARıNDA ARSENİK KALıNTILARI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37/02 (Ocak 1990). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001345.
JAMA Kaya S. MEZBAHADA KESİLEN SIĞIRLARIN ET VE BAZI iç ORGANLARıNDA ARSENİK KALıNTILARI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1990;37. doi:10.1501/Vetfak_0000001345.
MLA Kaya, Sezai. “MEZBAHADA KESİLEN SIĞIRLARIN ET VE BAZI Iç ORGANLARıNDA ARSENİK KALıNTILARI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 37, sy. 02, 1990, doi:10.1501/Vetfak_0000001345.
Vancouver Kaya S. MEZBAHADA KESİLEN SIĞIRLARIN ET VE BAZI iç ORGANLARıNDA ARSENİK KALıNTILARI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1990;37(02).

Cited By

Hayvansal ürünlerde yem kaynaklı toksik maddeler
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
https://doi.org/10.47495/okufbed.764116