Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1994, Cilt: 41 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1994
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001548

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

KÖPEKLERDE İDRAR ASİTLEŞTİRtcİsİ OLARAK AMONYUM KLORİD'İN KULLANIMI

Yıl 1994, Cilt: 41 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1994
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001548

Öz

İdrar asitleştiricisi olarak amoı!)!um klm'id'ill 50 (ı. P,ruP), 100
(2. grup), 200 (3. grup) ve 400 (4. grup) mg i kg günlük do;;Jarıikiye bölünüp, sabah ve akşam yemlerine karıştırılarak verildi. Köpeklerden bazılarının
başlangıçta amoıryum klm'id karıştırılmış yeme isteksiz oldukları, daha sonra
alıştıkları gözlendi. Peletlenmiş köpek yeminin idrarı alkalileştirici etkisinin olduğu belirlendi. Amoıryum klorid'in verildiği ilk gün 3. (200 mg i kg) vc
4. (400 mg i kg) gruplardaki köpeklerde idrar pH'sında önemli düşüş (P <
0.05) saptandı. İdral' pH' sında amon)'um kloı'id'in 50 ve 100 mg i kg günlük
do:dannın u..J'gulandı.~ıgruplarda denemenin değişik günlerinde önemsiz, 200
ve 400 mg! kg /!,ünlük do;:Jannın verildiği gruplarda ise önemli düşüşler (P <
0.05) ka)'dedildi. A)'nca 200 mg i kg günlük doz harif, 400 mg i kg lık günlük doz köpeklerde şiddetli derecede metabolik asidvza neden oldu.
Sunuç olarak, köpeklerde amon)'um kloridin 200 mg / kg günlük dozunun
ik£ye bijlünerek sabah ve akşam )'emleri)'le birlikte verilmesinin kala)', organizma
için zararsız ve etkili bir idrar asitleştiricisi olduğu kanısına varıldı.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Arif Kurtdede

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1994
Yayımlandığı Sayı Yıl 1994Cilt: 41 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Kurtdede, A. (1994). KÖPEKLERDE İDRAR ASİTLEŞTİRtcİsİ OLARAK AMONYUM KLORİD’İN KULLANIMI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 41(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001548
AMA Kurtdede A. KÖPEKLERDE İDRAR ASİTLEŞTİRtcİsİ OLARAK AMONYUM KLORİD’İN KULLANIMI. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1994;41(01). doi:10.1501/Vetfak_0000001548
Chicago Kurtdede, Arif. “KÖPEKLERDE İDRAR ASİTLEŞTİRtcİsİ OLARAK AMONYUM KLORİD’İN KULLANIMI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 41, sy. 01 (Ocak 1994). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001548.
EndNote Kurtdede A (01 Ocak 1994) KÖPEKLERDE İDRAR ASİTLEŞTİRtcİsİ OLARAK AMONYUM KLORİD’İN KULLANIMI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 41 01
IEEE A. Kurtdede, “KÖPEKLERDE İDRAR ASİTLEŞTİRtcİsİ OLARAK AMONYUM KLORİD’İN KULLANIMI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 41, sy. 01, 1994, doi: 10.1501/Vetfak_0000001548.
ISNAD Kurtdede, Arif. “KÖPEKLERDE İDRAR ASİTLEŞTİRtcİsİ OLARAK AMONYUM KLORİD’İN KULLANIMI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 41/01 (Ocak 1994). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001548.
JAMA Kurtdede A. KÖPEKLERDE İDRAR ASİTLEŞTİRtcİsİ OLARAK AMONYUM KLORİD’İN KULLANIMI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1994;41. doi:10.1501/Vetfak_0000001548.
MLA Kurtdede, Arif. “KÖPEKLERDE İDRAR ASİTLEŞTİRtcİsİ OLARAK AMONYUM KLORİD’İN KULLANIMI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 41, sy. 01, 1994, doi:10.1501/Vetfak_0000001548.
Vancouver Kurtdede A. KÖPEKLERDE İDRAR ASİTLEŞTİRtcİsİ OLARAK AMONYUM KLORİD’İN KULLANIMI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1994;41(01).