Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1994, Cilt: 41 Sayı: 03.04, 337 - 349, 01.01.1994
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000357

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

FERTİLİTE PROBLEMLİ İNEKLERDE ENFEKSİYÖZ BOVİNE RHİNOTRA CHEİTİS- ENFEKSİYÖZ PUSTULAR VULVOV AGİNİTİS (mR-JPV) VİRUS İZOLASYOvul

Yıl 1994, Cilt: 41 Sayı: 03.04, 337 - 349, 01.01.1994
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000357

Öz

Bu araştırmada Türkiye'ninfarkLı bölgelerindeki 20 süt sığırcıLığı işletmesi ve A. Ü. Veteriner FaküLtesi Doğum Kliniğine getiriLen,jertilite problemLiineklerden aLınan 624 adet kan serumu mikronötralizasyon testi ile IBR/IPV
antikorLarı yönünden kontroL edildi. Ayrıca bu ineklere ait 381 adet vajinaL
swap, 41 I adet lökosit ve 7 adet pLasenta örneklerinin virus izoLasyonu amacıyla hücre kültürlerinde pasajları yapıldı.
MikronötraLizasyon testi ile kontroL edilen 624 adet kan serumunun 425
adedi (% 68.10) IBR/IPV virusu nötraLizan antikorLarı yönünden pozitif buLundu. Ancak virus izolasyonu amacıyla toplanan örnekLerden virus izoLe edilemedi. Kontrol edilen işletmelerin her birinde IBRlIPV enfeksiyonu tespit edildi ve
işletmelerdeki seropozitiflik oranlarının % 6.66 ile % 100 arasında olduğu belirlendi. Ayrıca pozitif serumların SN50 değerlerinin i:1.41-1:316 arasında dağılım gösterdiği saptandı.
Bu araştırmada, virus izolasyonu yapılamamasına rağmen, işletmelerdeki
antikor düzeylerinin yüksekliği nedeniyle, fertilite problemli ineklerde IBRlIPV
virusunun etiyolojik bir etken olabileceği tespit edildi.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mehmet Çabalar

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1994
Yayımlandığı Sayı Yıl 1994Cilt: 41 Sayı: 03.04

Kaynak Göster

APA Çabalar, M. (1994). FERTİLİTE PROBLEMLİ İNEKLERDE ENFEKSİYÖZ BOVİNE RHİNOTRA CHEİTİS- ENFEKSİYÖZ PUSTULAR VULVOV AGİNİTİS (mR-JPV) VİRUS İZOLASYOvul. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 41(03.04), 337-349. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000357
AMA Çabalar M. FERTİLİTE PROBLEMLİ İNEKLERDE ENFEKSİYÖZ BOVİNE RHİNOTRA CHEİTİS- ENFEKSİYÖZ PUSTULAR VULVOV AGİNİTİS (mR-JPV) VİRUS İZOLASYOvul. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1994;41(03.04):337-349. doi:10.1501/Vetfak_0000000357
Chicago Çabalar, Mehmet. “FERTİLİTE PROBLEMLİ İNEKLERDE ENFEKSİYÖZ BOVİNE RHİNOTRA CHEİTİS- ENFEKSİYÖZ PUSTULAR VULVOV AGİNİTİS (mR-JPV) VİRUS İZOLASYOvul”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 41, sy. 03.04 (Ocak 1994): 337-49. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000357.
EndNote Çabalar M (01 Ocak 1994) FERTİLİTE PROBLEMLİ İNEKLERDE ENFEKSİYÖZ BOVİNE RHİNOTRA CHEİTİS- ENFEKSİYÖZ PUSTULAR VULVOV AGİNİTİS (mR-JPV) VİRUS İZOLASYOvul. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 41 03.04 337–349.
IEEE M. Çabalar, “FERTİLİTE PROBLEMLİ İNEKLERDE ENFEKSİYÖZ BOVİNE RHİNOTRA CHEİTİS- ENFEKSİYÖZ PUSTULAR VULVOV AGİNİTİS (mR-JPV) VİRUS İZOLASYOvul”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 41, sy. 03.04, ss. 337–349, 1994, doi: 10.1501/Vetfak_0000000357.
ISNAD Çabalar, Mehmet. “FERTİLİTE PROBLEMLİ İNEKLERDE ENFEKSİYÖZ BOVİNE RHİNOTRA CHEİTİS- ENFEKSİYÖZ PUSTULAR VULVOV AGİNİTİS (mR-JPV) VİRUS İZOLASYOvul”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 41/03.04 (Ocak 1994), 337-349. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000357.
JAMA Çabalar M. FERTİLİTE PROBLEMLİ İNEKLERDE ENFEKSİYÖZ BOVİNE RHİNOTRA CHEİTİS- ENFEKSİYÖZ PUSTULAR VULVOV AGİNİTİS (mR-JPV) VİRUS İZOLASYOvul. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1994;41:337–349.
MLA Çabalar, Mehmet. “FERTİLİTE PROBLEMLİ İNEKLERDE ENFEKSİYÖZ BOVİNE RHİNOTRA CHEİTİS- ENFEKSİYÖZ PUSTULAR VULVOV AGİNİTİS (mR-JPV) VİRUS İZOLASYOvul”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 41, sy. 03.04, 1994, ss. 337-49, doi:10.1501/Vetfak_0000000357.
Vancouver Çabalar M. FERTİLİTE PROBLEMLİ İNEKLERDE ENFEKSİYÖZ BOVİNE RHİNOTRA CHEİTİS- ENFEKSİYÖZ PUSTULAR VULVOV AGİNİTİS (mR-JPV) VİRUS İZOLASYOvul. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1994;41(03.04):337-49.