Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1995, Cilt: 42 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1995
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000767

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

SUBKLİNİK MASTİTİSLERİN TANISINDA "MILK CHECKER" IN KULLANILMASI

Yıl 1995, Cilt: 42 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1995
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000767

Öz

Bu çalışmanın amacı, ineklerde önemli ekonomik kayıplara neden
olan subklinik mastitislerin saptanmasında, milk checker' in pratik kullanım etkinliğinin, CMT ve bakteriyolojik bulgularla karşılaştırmalı olarak
araştırılmasıdır.
Çalışmanın hayvan materyalin.~, değişik ırk, yaş ve laktasyon dönemlerinde
olan Ankara bölgesi (grup 1) ve AU Veteriner Fakültesi Deneme, Uygulama ve
Araştırma Çiftliği' ne (Grup Il) ait, toplam 77 ineğin 308 meme lobu oluşturdu.
Çalışmaya alınan ineklerin tüm meme loblarına ait ilk sağım sütleri "mi/k
checker" ile ölçülerek elde edilen değerler kayıt edildi. Aynı zamanda bu hayvan/ara CMT uygulandı. CMT pozitif sonuç veren meme loplarından süt numunesi mikrobiyolojik muayene için laboratuvara gönderildi. Izole edilen mikroorganizma ile "milk checker" bulguları ve CMT bulguları arasındaki ilişki
araştırıldı.
Çalışmaya alınan 308 meme lobundan 143'ünde etken izole edildi. M.astitislerin büyük bir çoğunluğunu, E. coU, stafi~okok ve streptokak enfeksıy?~-
larının olıışturduğu görüldü. CMT bulguları ıle karşılaştırıldığında subklı~ık
mastitisler %95 oranında "milk checker" ile saptandı. Ancak, Staph. aureus ıle
enfekte meme loblarında yüksek milk cheeker değeri elde edilirken (7.5-0.22
mSıcm), Strep. uberis, Strep. dysgalactia ve E. coU ile enfekte meme lob/arında
milk cheeker değerleri normal düzeyde bulundu (sırası ile, 5.24:i1J.06,
5.54:i1J.ll, 4.86:i1J.08 mSıcm).
Sonuç olarak; milk cheeker laktasyondaki ineklerde absolut ve komparativ
değerlendirme kriterleri ile CMT bulgularına paralel sonuçlar vermesine
rağmen, aynı enfeksiyon türlerinde değişken sonuçlar vermesi nedeniyle bu C~-
hazin saha şartlarında kullanılabilirliğine karar verilmesi, daha genış
araştırmaların yapılması sonucu mümkün olacaktır.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Şükrü Küplülü

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1995
Yayımlandığı Sayı Yıl 1995Cilt: 42 Sayı: 03

Kaynak Göster

APA Küplülü, Ş. (1995). SUBKLİNİK MASTİTİSLERİN TANISINDA "MILK CHECKER" IN KULLANILMASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 42(03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000767
AMA Küplülü Ş. SUBKLİNİK MASTİTİSLERİN TANISINDA "MILK CHECKER" IN KULLANILMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1995;42(03). doi:10.1501/Vetfak_0000000767
Chicago Küplülü, Şükrü. “SUBKLİNİK MASTİTİSLERİN TANISINDA ‘MILK CHECKER’ IN KULLANILMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 42, sy. 03 (Ocak 1995). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000767.
EndNote Küplülü Ş (01 Ocak 1995) SUBKLİNİK MASTİTİSLERİN TANISINDA "MILK CHECKER" IN KULLANILMASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 42 03
IEEE Ş. Küplülü, “SUBKLİNİK MASTİTİSLERİN TANISINDA ‘MILK CHECKER’ IN KULLANILMASI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 42, sy. 03, 1995, doi: 10.1501/Vetfak_0000000767.
ISNAD Küplülü, Şükrü. “SUBKLİNİK MASTİTİSLERİN TANISINDA ‘MILK CHECKER’ IN KULLANILMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 42/03 (Ocak 1995). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000767.
JAMA Küplülü Ş. SUBKLİNİK MASTİTİSLERİN TANISINDA "MILK CHECKER" IN KULLANILMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1995;42. doi:10.1501/Vetfak_0000000767.
MLA Küplülü, Şükrü. “SUBKLİNİK MASTİTİSLERİN TANISINDA ‘MILK CHECKER’ IN KULLANILMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 42, sy. 03, 1995, doi:10.1501/Vetfak_0000000767.
Vancouver Küplülü Ş. SUBKLİNİK MASTİTİSLERİN TANISINDA "MILK CHECKER" IN KULLANILMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1995;42(03).