Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1998, Cilt: 45 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1998
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000622

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

PUERPERAL HİPOKALSEMİLİ İNEKLERDE KAN KALSİYUM DÜZEYLERİ VE KLİNİK GÖZLEMLER

Yıl 1998, Cilt: 45 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1998
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000622

Öz

Çalışma, yaşlan 3-10 arasmda değişen toplam 60 inekde yapıldı. Hip(}kal.~emi
sendromu f{österen inek materyali: Semptomlan belirgin şekilde grup A (n=20) ve hafıf olarak
gösteren inekler grup B (n=20) şeklinde ayrılrrken, herhangi bir semptom göstermeyen 20 haş inek
(grup c) kontrol grubu olarak çalrşmaya almdı. Kan örnekleri hipokalsemi sendromu gösterenlerde
(grup A ve B) i.v. kalsiyum sağaltımma başlanmadan hemen önce, kontrol grubunda (grup c) ise
doğumdan hemen sonra vena jugularis'ten almdı. Çalrşmada materyalolarak alman tüm
hayvanlarda, klinik olarak saptanan postpartum reprodüktij sorunlar da dikkate almdı.
Kan kalsiyum düzeyleri şiddetli hipokalsemili hayvanlarda 5,50i::O.33%mg, hafif
hipokalsemililerde 7,42i::O,06%mg olarak belirlendi. Şiddetli hipokalsemi semptomu gösterenlerde
kan kalsiyum düzeyi hafif hipokalsemi semptomu gösterenlere göre önemli düzeyde düşük (p< 0,001)
bulundu. Ancak, A ve B gruplarmda kontrol grubundan (grup C: 9,i0:10,i6%mg) daha düşük bir Ca
düzeyi (p< O,OO!) belirlendi.
Prolapsus uteriye grup A 'da 4 (%20) ve grup B 'de i inekte (%5) rastlamrken. kontrol
grubunda prolapsus olgusuna rastlanmadı. Retentio secwıdinarum 'a kontrol grubunda rastlanmazken, grup A 'da 2 ve grup B 'de / inekte görüldü. Hipoka/semili iı:eklerde güç doğum ş~killenmez~en. ?üç
doğum olan iki inekte Ca değerleri fizyolojik sınırlardaydı. Onceki doğumlarmda hıpokalsemı geÇiren
İnek sayısı grup A 'da 2 iken, grup B 'de 3 olarak saptandı.
Sonuç olarak puerperal hipokalsemili ineklerde klinik bulgular ile kan Ca değerleri arasında
yakm bir ilişki belirlendi.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Rıfat Salmanoğlu

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1998
Yayımlandığı Sayı Yıl 1998Cilt: 45 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Salmanoğlu, R. (1998). PUERPERAL HİPOKALSEMİLİ İNEKLERDE KAN KALSİYUM DÜZEYLERİ VE KLİNİK GÖZLEMLER. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 45(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000622
AMA Salmanoğlu R. PUERPERAL HİPOKALSEMİLİ İNEKLERDE KAN KALSİYUM DÜZEYLERİ VE KLİNİK GÖZLEMLER. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1998;45(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000622
Chicago Salmanoğlu, Rıfat. “PUERPERAL HİPOKALSEMİLİ İNEKLERDE KAN KALSİYUM DÜZEYLERİ VE KLİNİK GÖZLEMLER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 45, sy. 01 (Ocak 1998). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000622.
EndNote Salmanoğlu R (01 Ocak 1998) PUERPERAL HİPOKALSEMİLİ İNEKLERDE KAN KALSİYUM DÜZEYLERİ VE KLİNİK GÖZLEMLER. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 45 01
IEEE R. Salmanoğlu, “PUERPERAL HİPOKALSEMİLİ İNEKLERDE KAN KALSİYUM DÜZEYLERİ VE KLİNİK GÖZLEMLER”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 45, sy. 01, 1998, doi: 10.1501/Vetfak_0000000622.
ISNAD Salmanoğlu, Rıfat. “PUERPERAL HİPOKALSEMİLİ İNEKLERDE KAN KALSİYUM DÜZEYLERİ VE KLİNİK GÖZLEMLER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 45/01 (Ocak 1998). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000622.
JAMA Salmanoğlu R. PUERPERAL HİPOKALSEMİLİ İNEKLERDE KAN KALSİYUM DÜZEYLERİ VE KLİNİK GÖZLEMLER. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1998;45. doi:10.1501/Vetfak_0000000622.
MLA Salmanoğlu, Rıfat. “PUERPERAL HİPOKALSEMİLİ İNEKLERDE KAN KALSİYUM DÜZEYLERİ VE KLİNİK GÖZLEMLER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 45, sy. 01, 1998, doi:10.1501/Vetfak_0000000622.
Vancouver Salmanoğlu R. PUERPERAL HİPOKALSEMİLİ İNEKLERDE KAN KALSİYUM DÜZEYLERİ VE KLİNİK GÖZLEMLER. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1998;45(01).