Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1998, Cilt: 45 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1998
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000620

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

PASTIRMALARDAN İZOLE EDİLEN MİKROKOK VE STAFİLOKOKLARIN KLASİK YÖNTEM VE API-ID 32 STAPH SİSTEMİ İLE KARŞILAŞTIRMALI İDENTİFİKASYONU

Yıl 1998, Cilt: 45 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1998
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000620

Öz

Bu çalışma, deneyselolarak yapılan pastırmalarm mikroflorasmda hulunan mikrokok
ve stC?/ilokoklarm klasik metot ve ticari APı-ID 32 Staph sistemi ile karşdaştmnalı ideııtifikasyonu
amacıyla yapddı.
Örneklerden izole edilen toplam 77 izolartan 75'i (97.4) klasik yöntemle identifiye edilirken.
bunlardan 55 'i (% 73.3) stajilokok. 20 'si (% 26.6) mikrokok olarak saptanmış. 2 izolar identifiye
edilememiştir. APı-ID 32 Staph sistemiyle ise. izolatlarm 53 'ü (% 70.6) stajilokok, II'i (o/!: 14.6)
mikrokok olarak tanımlanırken, J J izolat tanımlanamQ1nlştır. Aynca S. saprophyticus. S. xvlosus ve
M. mrians türlerinin her iki yöntemle de predominant olduğu, S. epidermidis, S. simulans. S.
inıamedius. S. auricularis ile M. luteus, M. nishinomiyaensis. M. Iylae ve M. roseus 'un mikroflorada
temsil edildiği saptannuştır.
Klasik yöntemle identifikasyonu yapılan mikrokok ve stafilokokların, API-ID 32 Sraph sistemi
ile tiplendirilmesi sonucunda, 54 izolat (% 72) her iki yöntemle de benzer şekilde ta111mla111rken, 21
izolatm (% 28) ta111mlanmasmda farklılık saptanmıştır. Farklılık gösteren holatlardan i'i (% 1.3)
soy. 9 'u (% 12) tür düzeyinde bulunurken, J i 'i (0/0 14.6) ta111mlanamamıştır.
Sonuç olarak. iki yöntem arasmdaki farklilığın giderilebilmesi ve hıZlı teknikle doğru
ra111mlama oranmm arttırılabilmesi için, API-ID 32 Staph sistemine gıda hijyeni ve teknolojisi
açısından önem taşıyan türlerin daha güvenli identifikasyonunu sağlayacak bazı testlerin ilave
edilmesi önerilir.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

İrfan Erol

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1998
Yayımlandığı Sayı Yıl 1998Cilt: 45 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Erol, İ. (1998). PASTIRMALARDAN İZOLE EDİLEN MİKROKOK VE STAFİLOKOKLARIN KLASİK YÖNTEM VE API-ID 32 STAPH SİSTEMİ İLE KARŞILAŞTIRMALI İDENTİFİKASYONU. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 45(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000620
AMA Erol İ. PASTIRMALARDAN İZOLE EDİLEN MİKROKOK VE STAFİLOKOKLARIN KLASİK YÖNTEM VE API-ID 32 STAPH SİSTEMİ İLE KARŞILAŞTIRMALI İDENTİFİKASYONU. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1998;45(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000620
Chicago Erol, İrfan. “PASTIRMALARDAN İZOLE EDİLEN MİKROKOK VE STAFİLOKOKLARIN KLASİK YÖNTEM VE API-ID 32 STAPH SİSTEMİ İLE KARŞILAŞTIRMALI İDENTİFİKASYONU”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 45, sy. 01 (Ocak 1998). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000620.
EndNote Erol İ (01 Ocak 1998) PASTIRMALARDAN İZOLE EDİLEN MİKROKOK VE STAFİLOKOKLARIN KLASİK YÖNTEM VE API-ID 32 STAPH SİSTEMİ İLE KARŞILAŞTIRMALI İDENTİFİKASYONU. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 45 01
IEEE İ. Erol, “PASTIRMALARDAN İZOLE EDİLEN MİKROKOK VE STAFİLOKOKLARIN KLASİK YÖNTEM VE API-ID 32 STAPH SİSTEMİ İLE KARŞILAŞTIRMALI İDENTİFİKASYONU”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 45, sy. 01, 1998, doi: 10.1501/Vetfak_0000000620.
ISNAD Erol, İrfan. “PASTIRMALARDAN İZOLE EDİLEN MİKROKOK VE STAFİLOKOKLARIN KLASİK YÖNTEM VE API-ID 32 STAPH SİSTEMİ İLE KARŞILAŞTIRMALI İDENTİFİKASYONU”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 45/01 (Ocak 1998). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000620.
JAMA Erol İ. PASTIRMALARDAN İZOLE EDİLEN MİKROKOK VE STAFİLOKOKLARIN KLASİK YÖNTEM VE API-ID 32 STAPH SİSTEMİ İLE KARŞILAŞTIRMALI İDENTİFİKASYONU. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1998;45. doi:10.1501/Vetfak_0000000620.
MLA Erol, İrfan. “PASTIRMALARDAN İZOLE EDİLEN MİKROKOK VE STAFİLOKOKLARIN KLASİK YÖNTEM VE API-ID 32 STAPH SİSTEMİ İLE KARŞILAŞTIRMALI İDENTİFİKASYONU”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 45, sy. 01, 1998, doi:10.1501/Vetfak_0000000620.
Vancouver Erol İ. PASTIRMALARDAN İZOLE EDİLEN MİKROKOK VE STAFİLOKOKLARIN KLASİK YÖNTEM VE API-ID 32 STAPH SİSTEMİ İLE KARŞILAŞTIRMALI İDENTİFİKASYONU. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1998;45(01).