Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1999, Cilt: 46 Sayı: 02.03, 471 - 481, 01.01.1999
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000206

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

NEWCASLE HASTALĞINA KARŞI AŞILAMA DENEMELERİ

Yıl 1999, Cilt: 46 Sayı: 02.03, 471 - 481, 01.01.1999
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000206

Öz

Bu çalışmada, kanlannda negatif ve koruyucu düzeyde matemal
antikor içeren ve sırası ile LIB 1 ve LaSola aşı viruslarz sularma katılmak suretiyle 2 kez aşılanan hayvanlarda oluşan ba,ğışıklık ve immunitenin durumu, III
ve eprüm,)'on testleri)'le incelenmiştir.
Çalışmada, 800 adet Lalahan Veteriner .40' a düştüğü belirlenmiştir. LaSota suşu ile 30. günde aşılanan a)'ni
ho,yvanların vaksinas)'ondan i5 gün sonra ,yapılan Hi testinde, ortalama tı:tresi log2 HI 7.47 olan Lalahan grubunun log2 H16. 5'a ve ortalama titreleri
log2 HI.'). 40 olan K01l.ya grubunun ise titrelerinin lOg2H I 5.63 civarında kaldı,~ı saptanmıştır.
• Ha,ğışıklık kontrolü ikinci aşılamadan i5 gün sonra yapılmıştır (virus,
i0.000 F;LDso! O. i ml). Aşılanan her iki grupta ortalama log2 HI titreleri 7
,;e)'lıkansl1ldaki hayvanların % iOO'üııün koruızduğu belirlenirken, )'ine logz
6' )'a sahip olan ha)'vanlann biiyük bir kısmınıız iı!feksi)'ondan korunduğu (%
86) ı'e bu(7) titreniız tampon titresi olacağı kanısına varılmıştır. Kontrol grubunda bulımanlarzız ise hepsi ölmziştür.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Şengül Yalçın

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1999
Yayımlandığı Sayı Yıl 1999Cilt: 46 Sayı: 02.03

Kaynak Göster

APA Yalçın, Ş. (1999). NEWCASLE HASTALĞINA KARŞI AŞILAMA DENEMELERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 46(02.03), 471-481. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000206
AMA Yalçın Ş. NEWCASLE HASTALĞINA KARŞI AŞILAMA DENEMELERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1999;46(02.03):471-481. doi:10.1501/Vetfak_0000000206
Chicago Yalçın, Şengül. “NEWCASLE HASTALĞINA KARŞI AŞILAMA DENEMELERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46, sy. 02.03 (Ocak 1999): 471-81. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000206.
EndNote Yalçın Ş (01 Ocak 1999) NEWCASLE HASTALĞINA KARŞI AŞILAMA DENEMELERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46 02.03 471–481.
IEEE Ş. Yalçın, “NEWCASLE HASTALĞINA KARŞI AŞILAMA DENEMELERİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 46, sy. 02.03, ss. 471–481, 1999, doi: 10.1501/Vetfak_0000000206.
ISNAD Yalçın, Şengül. “NEWCASLE HASTALĞINA KARŞI AŞILAMA DENEMELERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46/02.03 (Ocak 1999), 471-481. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000206.
JAMA Yalçın Ş. NEWCASLE HASTALĞINA KARŞI AŞILAMA DENEMELERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46:471–481.
MLA Yalçın, Şengül. “NEWCASLE HASTALĞINA KARŞI AŞILAMA DENEMELERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 46, sy. 02.03, 1999, ss. 471-8, doi:10.1501/Vetfak_0000000206.
Vancouver Yalçın Ş. NEWCASLE HASTALĞINA KARŞI AŞILAMA DENEMELERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46(02.03):471-8.