Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1999, Cilt: 46 Sayı: 02.03, 0 - 0, 01.01.1999
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000824

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

ÖSTRUS SİKLUSUNUN FARKLI DÖNEMLERİNDE İNEKLERİN OVİDUKT EPİTELİ ÜZERİNDE IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOPİK ÇALIŞMALARI

Yıl 1999, Cilt: 46 Sayı: 02.03, 0 - 0, 01.01.1999
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000824

Öz

Bu araştırmada, ineklerde seksüel siklusun değişen fazlarında, ovidukt
epitelinin histolojik ve histokimyasal özelliklerinin, ışık ve elektron mikroskopik
düzeyde incelenmesi amaçland!. Materyalolarak, folliküler ve lutal! fazdakı,
ya"ları 2-5 arasmda deği"en, Çubuk mezbahasll1dan sağlanan 30 ineğin oviduktu
kullal1lldl.
Işık ve elektron mikroskopik düzeyde yapılan incelemeler sonucunda, tek katlı
prİzmatik epitelden oluşan lamina epiteliyalisin, salgı yapan hücreler ve silyumlu
hücrelerden olupuğu tespİt edildi. Bunların yal1lnda, rezerv jimksİyonuna sahip
olduğu düşünülen hücreler ile kcıma "ekilli hücrelere de rastland!.
Östrus ve mefijstrus dönemlerinde. hücrelerin yüksekliklerinin ve salKI
Kmnülleriin miktarının. diöstrus ve erken proöstrus dönemlerine g()re olduk~'([
fazla olduf{u saptandı. Histokimyasal yöntemlerle yapılan incelemeler sonucunda
ise salKI materyalinin. nötral mukosubstwıs ile sült'atlt ve karboksilli ([sidik
mukosubstansın karışımı olduf{u belirlendi. Östrus döneminde uzun mukoza i
kıvrımlamı lümene bakan uç kısımlarında sülfatlı ve karboksilli asidik
mukosubstansın yoğun olduf{u. kriptlerde ise nöfral mukosubstansın artmış olduf{u
gözlendi.
UYKulanan diastaz sindirimi ile glikojenin. hiyalu ronidaz. sindirimi ile
hiyalumnik asit. kondmidin sülfat A ve C glikozamillOKlikanlartlıtn. siyalidcr:.
sindirimi ile de siyalik asitin dönemlere i{öre bulunduklal'! yerler ve miktarlart
tespit edildi

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Asuman Özen

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1999
Yayımlandığı Sayı Yıl 1999Cilt: 46 Sayı: 02.03

Kaynak Göster

APA Özen, A. (1999). ÖSTRUS SİKLUSUNUN FARKLI DÖNEMLERİNDE İNEKLERİN OVİDUKT EPİTELİ ÜZERİNDE IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOPİK ÇALIŞMALARI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 46(02.03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000824
AMA Özen A. ÖSTRUS SİKLUSUNUN FARKLI DÖNEMLERİNDE İNEKLERİN OVİDUKT EPİTELİ ÜZERİNDE IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOPİK ÇALIŞMALARI. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1999;46(02.03). doi:10.1501/Vetfak_0000000824
Chicago Özen, Asuman. “ÖSTRUS SİKLUSUNUN FARKLI DÖNEMLERİNDE İNEKLERİN OVİDUKT EPİTELİ ÜZERİNDE IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOPİK ÇALIŞMALARI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46, sy. 02.03 (Ocak 1999). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000824.
EndNote Özen A (01 Ocak 1999) ÖSTRUS SİKLUSUNUN FARKLI DÖNEMLERİNDE İNEKLERİN OVİDUKT EPİTELİ ÜZERİNDE IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOPİK ÇALIŞMALARI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46 02.03
IEEE A. Özen, “ÖSTRUS SİKLUSUNUN FARKLI DÖNEMLERİNDE İNEKLERİN OVİDUKT EPİTELİ ÜZERİNDE IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOPİK ÇALIŞMALARI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 46, sy. 02.03, 1999, doi: 10.1501/Vetfak_0000000824.
ISNAD Özen, Asuman. “ÖSTRUS SİKLUSUNUN FARKLI DÖNEMLERİNDE İNEKLERİN OVİDUKT EPİTELİ ÜZERİNDE IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOPİK ÇALIŞMALARI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46/02.03 (Ocak 1999). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000824.
JAMA Özen A. ÖSTRUS SİKLUSUNUN FARKLI DÖNEMLERİNDE İNEKLERİN OVİDUKT EPİTELİ ÜZERİNDE IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOPİK ÇALIŞMALARI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46. doi:10.1501/Vetfak_0000000824.
MLA Özen, Asuman. “ÖSTRUS SİKLUSUNUN FARKLI DÖNEMLERİNDE İNEKLERİN OVİDUKT EPİTELİ ÜZERİNDE IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOPİK ÇALIŞMALARI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 46, sy. 02.03, 1999, doi:10.1501/Vetfak_0000000824.
Vancouver Özen A. ÖSTRUS SİKLUSUNUN FARKLI DÖNEMLERİNDE İNEKLERİN OVİDUKT EPİTELİ ÜZERİNDE IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOPİK ÇALIŞMALARI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46(02.03).