Cilt: 55 Sayı: 2, 1.09.2008

Yıl: 2008

Makaleler

Editöre Mektup

1. Diyabetli köpeklerde kan HbA1C düzeyleri

Editöre Mektup

3. Growth of Listeria monocytogenes in çiğ köfte (raw meat ball)

Editöre Mektup

6. Evaluation of some spermatological characteristics in Gerze cocks

Editöre Mektup

7. Isolation of Clostridium sordellii from abomasum lesions of lambs in Turkey

Editöre Mektup

8. Balık kökenli Enterococcus faecalis suşlarının antibiyotik dirençlilikleri

Editöre Mektup

11. Ördekte (Anas platyrhynchos) patella’nın makro-anatomik yapısı

Editöre Mektup

12. Yetişkin bir sığırda foramen ovale

Editöre Mektup

13. Bir besi sığırında nefrolitiazis olgusu