Cilt: 54 Sayı: 2, 1.06.2007

Yıl: 2007

Araştırma Makalesi

Editöre Mektup

2. Kobaylarda amigdalinin elektrokardiyogram ve kan nitrik oksit düzeyine etkisi

Editöre Mektup

7. The prevalence of ovine Sarcocystis species in Izmir province

Editöre Mektup

8. Seroprevalence of culicoides-borne disease in cattle in European Turkey

Editöre Mektup

12. Afyonkarahisar ve Eskişehir İl’lerindeki sokak köpeklerinde Dirofilaria sp.’nin yayılışı

Olgu Sunumu

Editöre Mektup

1. Yaban tavşanında Nematodirus leporis, Chandler, 1924 olgusu

Editöre Mektup

11. Bir köpekte malign melanom olgusu