Cilt: 51 Sayı: 3, 1.09.2004

Yıl: 2004

Araştırma Makalesi

5. Diagnosis of infectious bursal disease by immunoperoxidase technique

6. Binding ability of aflatoxin M1 to yoghurt bacteria

7. Akkaraman ırkı koyunlarda ve Ankara keçilerinde servikal mukus kaynatma testi ile gebelik tanısı

13. Intestinal cryptosporidiosis associated with distemper in a dog

14. Stafilokokal enterotoksinler