Volume: 57 Issue: 4, 12/1/10

Year: 2010

Research Article

Letter to Editor

2. Effects of propolis on in vitro rumen microbial fermentation

Letter to Editor

3. Sıçan ovaryumunda düşük doz capsaicinin NF-kB ve XIAP proteininin sentezlenmesi üzerine etkisi

Letter to Editor

4. Ankara tavşanı ileum epitelinde vimentin pozitif hücrelerin yapısal özellikleri

Letter to Editor

9. Üç kedide rostral corpus mandibulae kırığının sağaltımı

Letter to Editor

11. Dermal squamous cell carcinoma (avian keratoacanthoma) in parakeets

Letter to Editor

12. Prevalence of feline coronavirus (FCoV) and feline leukemia virus (FeLV) in Turkish cats

Letter to Editor

13. First molecular detection of Nosema ceranae in Turkey