Cilt: 57 Sayı: 4, 1.12.2010

Yıl: 2010

Araştırma Makalesi

Editöre Mektup

2. Effects of propolis on in vitro rumen microbial fermentation

Editöre Mektup

3. Sıçan ovaryumunda düşük doz capsaicinin NF-kB ve XIAP proteininin sentezlenmesi üzerine etkisi

Editöre Mektup

4. Ankara tavşanı ileum epitelinde vimentin pozitif hücrelerin yapısal özellikleri

Editöre Mektup

9. Üç kedide rostral corpus mandibulae kırığının sağaltımı

Editöre Mektup

11. Dermal squamous cell carcinoma (avian keratoacanthoma) in parakeets

Editöre Mektup

12. Prevalence of feline coronavirus (FCoV) and feline leukemia virus (FeLV) in Turkish cats

Editöre Mektup

13. First molecular detection of Nosema ceranae in Turkey